Sve započinje s našom misijom

Isus je rekao svojim učenicima da idu u svijet i čine nove učenike.

Matej 28:19-20

Dođi na predstavljanje vizije

Zakaži sastanak i saznaj više o nama

Što ako postoji crkva čiji su temelji…

Navještanje autoriteta Božje riječi bez isprike;

“Propovijedanje Riječi; budi spreman u vrijeme i nevrijeme; prekori, zaprijeti; opomeni – sa svom strpljivošću i poukom.”
2 Timoteju 4:2

Uzdizanje imena Isusa Krista kroz slavljenje;

“Bog je duh i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini.”

Ivan 4:24

Čvrsto vjerovanje u moć molitve;

 “Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete…”

Efežanima 6:18
.

Hrabro propovijedanje radosne vijesti o Isusu Kristu;

“I za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu smjelo govorim kako mi i treba progovoriti.”
Efežanima 6:19-20

To je crkva BC Emanuel

Vertikalni Fokus. Horizontalni Utjecaj.

Saznaj Više

Upoznaj naše doktrine, vodstvo, praksu i filozofiju službe.