O Emanuelu

Žudim vidjeti Boga proslavljenog u našem gradu

Sve započinje s našom misijom.

Isus je rekao svojim učenicima da idu u svijet i čine nove učenike.

Zdrave stvari se množe.
Zdravi i zreli učenik Isusa Krista radi na tome da “sam sebe umnoži” – čini nove učenike.
I zdrava crkva radi na tome da sebe umnoži u druge crkve.

Mi smo uzbuđeni zbog Božje misije u svijetu i nevjerojatne mogućnosti  da se pridružimo Bogu u Njegovom velikom djelu.

Emanuel u 4-3-2-1

Naša misija

Proslaviti Boga kroz ispunjenje velikog poslanja.

Matej 28:19-20

Emanuel u 4-3-2-1

 • 4 Stupa

  Četiri temeljne vrijednosti koje vode misiju naše crkve

  Navještanje autoriteta Božje riječi bez isprike;

  “Propovijedanje Riječi; budi spreman u vrijeme i nevrijeme; prekori, zaprijeti; opomeni – sa svom strpljivošću i poukom.”
  2 Timoteju 4:2

  Uzdizanje imena Isusa Krista kroz slavljenje;

  “Bog je duh i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini.”

  Ivan 4:24

  Čvrsto vjerovanje u moć molitve;

   “Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete…”

  Efežanima 6:18
  .

  Hrabro propovijedanje radosne vijesti o Isusu Kristu;

  “I za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu smjelo govorim kako mi i treba progovoriti.”
  Efežanima 6:19-20

 • 3 Značajke učenika

  Tri karakteristike učeništva

  Mi smo strastveni u vezi onog na što je Isus Krist pozvao svoju crkvu da radi. Matej 28:19-20: “Idite dakle  i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam van zapovijedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.”

  Mi vjerujemo da je ova izjava velikog poslanja- poziv da činimo učenike- zadatak na koji je pozvan svaki koji vjeruje u Isusa Krista.

  Naš fokus nije na kvantiteti učenika već na kvaliteti učeništva. Mi vjerujemo da će kvalitetni učenik Isusa Krista strastveno sljediti ova tri predanja:

  W

  Slaviti Krista

   U svakom okruženju, naša crkva teži činiti učenike koji slave Isusa Krista u duhu i istini sa cijelim svojim životima. Po Božjoj milosti mi smo predani Duhom ispunjenom i istinom vođenom slavljenju u svim našim tjednim službama, molitvenim sastancima, kućnim grupama i bilo kojoj drugoj službi. Slavljenje je vše od samog pjevanja i mi želimo vidjeti Isusa proslavljenim od muškaraca i žena koji Ga štuju kroz sve što rade.

  W

  Hod s Kristom

  Mi vjerujemo da naš rast u našem odnosu s Isusom Kristom ubrzava kada mi aktivno i ponizno hodamo s Kristovim tijelom (crkvom) kroz kućne grupe. Povezivanje s ostatkom tijela Kristovog (crkve) nije samo korisno, već je kritično važno. Naš cilj je ohrabriti jedni druge na rast u Kristu kroz životo-davajuće slavljenje, primjenjivo orijentirano proučavanje Biblije, molitvu i uzajamnu odgovornost.

  W

  Rad za Krista

  U konačnici, kvalitetan učenik Isusa Krista traži aktivnu ulogu za službu u crkvenom tijelu. Uzimajući načelo od Isusa koji je dao svoj život za nas, mi tražimo činiti učenike koji daju svoje vrijeme, blaga, i talente kako bi izgradili kristovo Tijelo (crkvu) kroz službu.

 • 2 Velike službe

  Održavati ćemo ih jednostavnim i usredotočenim na Boga.

  Slavljenje s velikim utjecajem

  • Uzdizanje imena Isusa Krista
  • Propovijedanje Božje riječi

  Kućne
  Grupe

  • Zajednička Služba
  • Multipliciranje
 • 1 Vizija

  Vertikalni fokus. Horizontalni utjecaj.

  Mi žudimo da sve više i više ljudi upozna Boga, osjeti Njegovu ljubav i iskusi Njegovu slavu. Nema ništa većeg nego gledati i doživljavati Božju slavu. Čak je i Mojsije kada je otišao na vrh planine Sinaj s Bogom želio više Njegove prisutnosti i rekao: “Pokaži mi svoju slavu” (Izlazak 33:18). Bog je toliko milostiv da je odobrio Mojsijev zahtjev i dao mu uvid u Svoju prisutnost.

  Bog je i danas još uvijek milostiv prema svojim ljudima.  Kroz pismo, On nam obećaje otkriti Svoju veličanstvenu prisutnost. Npr. u Ivan 14:21, Isus je rekao: “Tko poznaje moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj; i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe.”

  Emanuel je crkva u kojoj tražimo manifestiranu prisutnost Boga. Mi želimo spoznati i iskusiti Boga osobno, a ne samo ono što On može učiniti za nas. Iako Bog može i On će izliječiti ljudska srca i odnose,  naš primarni fokus je na našem odnosu s Bogom. Kada pogledamo prema gore, kada smo zahvaćeni svojim vertikalnim odnosom sa Bogom, svi naši horizontalni odnosi će sjesti na svoje mjesto.

  Isuse, pokaži nam svoju slavu!